• Wijzigingen in Corona-beleid

  15 mrt 2021
 • Met ingang van dinsdag 16 maart mogen de spelers van 27 jaar en ouder in groepjes van maximaal 4 personen weer trainen, met inachtneming van 1,5 meter afstand.

  Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat van een senioren-team enkele spelers niet met de groep mogen meetrainen. Dat is uiteraard niet leuk, maar het is nu eenmaal de vastgestelde regel.

  Van andere verenigingen hebben wij intussen gehoord dat met enige regelmaat controles op deze maatregel worden uitgeoefend door de BOA’s. Bij overtredingen zullen ze eerst waarschuwen, maar daarna worden boetes opgelegd. De boete bedraagt voor de betrokken speler € 95, maar de vereniging kan ook een boete krijgen van € 4.300. Het zal duidelijk zijn, dat de v.v. Kollum dergelijke boetes niet kan en wil betalen. Als er boetes worden opgelegd zullen wij die verhalen op de betrokken speler en eventueel de trainer die toestemming heeft gegeven.

  De maatregel over de boetes geldt ook voor bezoekers en ouders op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.

  Het is dus in ieders belang dat we ons aan de regels houden en voor de trainingen dat de 27+ in kleine groepjes traint.

  Het bestuur