• VV Kollum benoemt vertrekkende bestuursleden tot erelid

  12 okt 2022
 • Tijdens de algemene vergadering van de v.v. Kollum traden Bauke Schat en Jan Wouda af als bestuursleden.

  Bauke Schat is 12 jaar voorzitter van de vereniging geweest en in die periode is er veel tot stand gekomen, zoals: nieuwbouw van het kleedgebouw, verduurzaming van de accommodatie met zonnepanelen en ledverlichting, het kunstgrasveld en de huidige nieuwbouw van de berging.

  Jan Wouda neemt opnieuw afscheid als bestuurslid. Na een eerdere periode in het bestuur was hij de laatste jaren verantwoordelijk voor de kantinezaken, maar het afscheid stond vooral in het teken van de ruim 40 jaren waarin hij vrijwel continue een functie binnen de vereniging heeft uitgeoefend: elftalleider, redactie clubblad, lid technische commissie, medeorganisator Lauwersmeertoernooi.

  Voor hun verdiensten voor de vereniging heeft de Algemene Ledenvergadering beiden benoemd tot erelid van de vereniging.

  De nieuwe voorzitter, Tim Brandsma, overhandigde de bijbehorende speld, oorkonde en bloemen en nodigde beiden uit voor een etentje.