• Tijdelijke sluiting kunstgrasveld

  6 feb 2021
 • Nu er voor de komende week/weken flinke sneeuwval en vorst wordt voorspeld, hebben wij besloten om het kunstgrasveld tot nader order te sluiten.
  De reden hiervoor is vooral de verwachte sneeuwval.
  Er komt wel een bericht over het moment waarop er wel weer gebruik kan worden gemaakt van het kunstgrasveld. Tot die tijd moeten we het met het trainingsveld doen.

  Het bestuur

  Onderstaand het advies van de KNVB bij winterse omstandigheden 

  Kale of droge vorst

  Kale of droge vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Het is zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld iets harder, maar in ieder geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld.

  Rijp

  Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel breekt niet af door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Het is wel belangrijk goed te beoordelen in hoeverre de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Plaatselijke lichte rijp is eventueel te verwijderen door met een licht sleepnet te slepen.

  IJzel 

  Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld leidt in de meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting, omdat het te gevaarlijk is voor de spelers.

  Sneeuw

  Sneeuw is voor kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het glad kan worden. 

  Toch is het raadzaam een redelijk besneeuwd kunstgrasveld niet te bespelen.Dit heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in de rubber wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen, of er vormt zich een ijslaagje. Onder dergelijke omstandigheden kan er zeker niet worden gespeeld. Vaker duurt het dan langer voordat een besneeuwd en bespeeld veld na het intreden van dooi weer bespeelbaar is.

  Sneeuwruimen

  Sneeuwruimen met sneeuwschuivers wordt niet aanbevolen in verband met de risico’s voor de mat.  Een bijkomend nadeel is dat met de sneeuw ook een hoeveelheid infill wordt meegenomen.

  Een aandachtspunt bij het ruimen van sneeuw is dat vrijwel altijd sneeuw- of ijsresten achterblijven. Deze kunnen gladheid veroorzaken. Als geringe resten sneeuw achterblijven kan het wenselijk zijn deze te spreiden door het veld te slepen met een licht sleepnet. Als de temperatuur hierbij nog iets boven het vriespunt komt, heeft slepen nog een beter effect.

  Als het kort voor of tijdens de wedstrijd sneeuwt, kan het nodig zijn de lijnen sneeuwvrij te maken.

  In hoeverre de sneeuwval invloed op de wedstrijd heeft, beoordeelt de scheidsrechter. Voor het veld heeft dit soort beginnende sneeuwval geen directe consequenties.

  Opdooi

  Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder.

  De kans dat in een kunstgrasconstructie afsluitende ijslagen ontstaan is gering. Als bij het dooiproces water op het veld blijft staan, dan moet met bespeling worden gewacht tot het water is verdwenen. Normaliter duurt dit één tot hooguit twee dagen.