• De samenstelling van de sponsorcommissie ziet er als volgt uit:

  Voorzitter / Secretaris / Penningmeester  Lammert Schotanus  06-36561245
   Commercie  Johan Postmus  0511-452437
   Commercie  Koos Scherjon  06-12200852
   Commercie  Johan Broersma  06-23401272
   Mediazaken  Age-Harm Hilboezen  06-52018339


  Wilt u informatie, neem dan contact op met: 

  p/a L. Schotanus
  Eskesstraat 60
  9291 GZ Kollum