• Regelement FVVK – JEUGDZAALVOETBALCOMPETITIE

   

  - de officiële K.N.V.B.-zaalvoetbalregels zijn van toepassing.

  - voor de aanvang van de competitie moeten de verenigingen, gespecificeerd per team, een lijst met de namen, lidnummer en de geboortedata van de spelers te zenden aan de wedstrijdsecretaris van de FVVK.

  - er mogen per team max. 2 dispensatiespelers worden ingeschreven dit moet duidelijk op de spelerslijst zijn vermeld.

  - het is toegestaan dat de keeper in overleg met de FVVK in een ander team van de zelfde leeftijd categorie mag uitkomen.

  - bij niet opkomen of terugtrekken, c.q. te laat komen van een team, wordt betrokken team geacht de wedstrijd reglementair te hebben verloren met 2 – 0.

  - het eerst genoemde team heeft de aftrap en speelt aan de thuiszijde van het scorebord.

  - bij gelijkheid van tenue moet het eerstgenoemde team de reservehesjes dragen.

  - de speelvloer van de sporthal en de –zaal mag uitsluitend met schoon sportschoeisel worden betreden.

  - in de kleedkamer, in de zaal en op de tribune mag niet gerokt worden en er mogen geen consumpties meegenomen worden in de zaal.

  - alle afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

   

  -bij gelijk eindigen in de poule beslist achtereenvolgens:

  1. het doelsaldo, 2. De hoogste score, 3. De onderlinge wedstrijd.

  Mocht er dan nog geen beslissing zij gevallen, dan beslist het lot.

  - de prijs uitreiking wordt gedaan door de organisatie van de speeldag.

  - het eerst genoemde team dient te zorgen voor een lijnrechter aan de gastzijde.

  - de wedstrijden beginnen precies op de aangegeven tijdstippen of iets eerder, dus de teams dienen op tijd klaar te staan; bij het wisselen van de teams na de wedstrijd draait de tijd door.

  - arbitrale beslissingen en uitslagen zijn bindend, protesten hiertegen zijn uitgesloten.

  - spelers, welke gedurende de wedstrijd naar de kleedkamer worden gezonden, zijn die dag voor de verdere wedstrijden uitgesloten. 

  - de keeper mag de bal uittrappen tijdens het spel. Maar kan hieruit niet rechtstreeks scoren.

  - een team bij JO19 tot en met de JO10 mag bestaan uit max. 12 spelers, te weten 5 veldspelers ( incl. keeper ) en 7 reservespelers.

  - een team bij de JO9 tot en met JO7 mag bestaan uit max. 11 spelers, te weten 6 veldspelers ( incl. keeper ) en 5 reservespelers.

  - in de sportzaal te Kollumerzwaag zullen er bij JO10 tot en met JO7 geen achter- en zijlijnen worden gebruikt, de muren gelden als boarding en de spelleiding geven alleen een uitbal als de bal daadwerkelijk het speelveld heeft verlaten.

  - nadat de keeper de bal tijdens het spel in zijn bezit heeft gekregen dient hij steeds binnen 4 seconden de bal in het spel te brengen, doet hij dat niet dan een indirecte vrijeschop.

  - na de doelworp is het aan een medespeler niet toegestaan om de bal terug te spelen op zijn keeper, als de bal over de middellijn is geweest of gespeelt of aangeraakt door een tegenstander, mag het wel. De keeper mag de bal niet aanraken met zijn hand(en) en / of arm(en).

  - indien de bal bij een intrap rechtstreeks in het doel van de tegenstander gaat, moet de wedstrijd worden hervat met een doelworp. ( eigendoel hervatting met een hoekschop ).

  - wanneer de bal de spanten of plafonds raakt dient er op deze plaats de wedstrijd hervat te worden met een intrap voor de dichtst bij zijnde zijlijn.

  - een gele kaart 2 minuten tijdstraf, rode kaart 5 minuten tijdstraf, 2 x geel is rood.

  - afdrogen, na gebruik van de douches, behoort te geschieden in de doucheruimte. De leiders van de teams houden hier toezicht op.

  - EHBO. Medische assistentie via de beheerder van de sportzaal / -hal.

  - tijdens de wedstrijden mogen de spelers geen horloges, kettingen ect. Dragen.

  - de aanwijzingen van de toernooileiding en / of de sportzaal / -hal beheerders dienen onverwijld te worden opgevolgd.

  - het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân. en / of de FVVK kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en / of letsel, door welk toeval en / of ongeluk ontstaan, nog voor vermissing en / of diefstal van kostbaarheden, kleding, materiaal etc.

  - in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.