• Gebruik kantine derden VV Kollum

   

  Taken en verantwoordelijkheden gebruik kantine door Derden:

   

  • Sleutels dienen afgehaald te worden bij de kantinebeheerder/-ster.  De persoon die de sleutels komt halen is aansprakelijk voor de sleutels en dient deze ten allen tijde bij zich te houden.
   Deze persoon dient ook de sleutel retour te brengen, is dit niet mogelijk dan vroegtijdig melden aan de kantinebeheerder/-ster. 
  • De deuren van de kantine mogen niet geopend zijn zonder dat er iemand van de gebruiker/organisatie aanwezig is in de kantine/keuken. 
  • Nooddeur naar terras: alleen in geval van nood te gebruiken. Dit i.v.m. geluidoverlast naar de buurt en i.v.m. warmte verlies. 
  • Alle deuren en ramen dienen na gebruik gecontroleerd worden of ze wel goed zijn afgesloten en alle verlichting uit doen. 
  • De gebruiker/organisatie is verantwoordelijk voor wat er rondom de kantine, keuken, toiletten en het terras gebeurt op moment van gebruik. 
  • De gebruiker/organisatie is verantwoordelijk voor het handhaven van de huisregels die in de kantine gelden en dient zo nodig maatregelen te nemen bij het overtreden daarvan. 
  • Verkoop en nuttigen van consumpties van VV Kollum kan alleen na toestemming van de kantinebeheerder/-ster. 
  • Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan. Er kan in overleg met de kantinebeheerder/ster  van deze regel worden afgeweken voor wat betreft in te kopen etenswaren, die niet in het assortiment van de kantine voorkomen (zoals vlees, pizza’s etc). 
  • De gebruiker/organisatie van het feest dient zelf barpersoneel te regelen (eventueel in overleg met kantinebeheerder/-ster). 
  • Gebruik frituur en nuttigen snacks in overleg met kantinebeheerder/-ster. 
  • De gebruiker/organisatie dient het gebouw achter te laten in de staat zoals bij aanvang of beter. Dat betekent: 
  • Koffiekannen schoonmaken
  • Tafels schoonmaken en stoelen op de tafels
  • Vloer aanvegen
  • Toiletten schoon achterlaten
  • Achter de bar opruimen
  • Keuken opruimen
  • Vaatwasser uitruimen en gebruikte pannen schoonmaken
  • Gang opruimen
  • Terras opruimen 
  • De gebruiker/organisatie dient zelf de kantine (inclusief keuken, gang en wc’s) schoon te maken. De kantine dient uiterlijk 1 dag na afloop van het feest geheel schoon opgeleverd te worden. 
  • Kantinebeheerder/-ster controleert of het schoonmaken naar behoren is gedaan.

   

  Veiligheid: 

  • Ingangen, doorgangen, (nood) uitgangen, gangpaden en vluchtwegen moeten altijd over de vereiste breedte vrijgehouden worden. Dit geldt overigens ook voor het verlengstuk van deze vluchtwegen op aansluitend terrein. 
  • Deuren van (nood) uitgangen, mogen bij aanwezigheid van personen uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat deze van binnenuit ogenblikkelijk over de volle breedte kunnen worden geopend zonder dat hierbij gebruik hoeft worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp. 
  • Tijdens de kantine dienst moet in ieder geval één persoon aanwezig zijn met een geldige BHV. 
  • Het niet juist uitvoeren of nakomen van de schoonmaak wensen zal worden beboet door een  financiële sanctie. 
  • !! Misbruik maken van het gebruik van kantine, niet juist noteren/melden van verbruik(registratie) consumpties zal uitsluiting geven tot het weer organiseren van een feest in de kantine!! 

   

  Bestuur VV Kollum                                        Gebruiker/organisatie

  Datum: ……………….                                         Datum: ……………… 

  Naam: ………………..                                         Naam: ………………...