• OPROEP aan STUDENTEN

  25 mrt 2022
 • De v.v. Kollum bestond op 1 maart j.l. 80 jaar. Reden voor een feestje en dat gaan we doen op zaterdag 2 juli a.s.
  Dit wordt gecombineerd met de jaarlijkse afsluiting van het seizoen.
   
  We denken aan verschillende activiteiten voor alle leden:  
  - voor de jongere jeugd willen we graag sport en spel combineren met een aanbod van speelattributen.
  - voor de oudere jeugd en de senioren denken we aan een voetbaltoernooi (mixed, of 4x4).
  - afsluitend een barbecue en feest.
   
  Van te voren zal duidelijk zijn met welk budget de activiteiten georganiseerd kunnen worden.
   
  Wij bieden studenten binnen onze vereniging (of uit het dorp) de gelegenheid om dit (of gedeelten hiervan) voor ons te organiseren om op deze manier punten te behalen voor de studie.
   
  Aanmelding: uiterlijk zaterdag 9 april a.s. bij 
  Bauke Schat (voorzitter): sms of whatsapp: 06- 46366071
  of 
  Hans Wietsma (secretaris): sms of whatsapp: 06-52026535