• Normen en Waarden:
  De "spelregels" van VV Kollum

   

  Spelers/speelsters
  • Respecteer de voetbalsport en iedereen die daarmee bezig is.
  • Behandel alle deelnemers op een gelijke manier.
  • Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport.
  • Zorg ervoor dat je samen staat voor een faire sport.
  • Gele en rode kaarten willen we niet zien (boetes zijn voor rekening van speler zelf).
  • Wees zuinig op de spullen van vv Kollum, medespelers en de tegenstander.
  • Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop ook, of feliciteer ze met het behaalde succes.
  • Na de training of wedstrijd is douchen verplicht.
   
  Ouders
  • Stimuleer je zoon of dochter altijd om naar de trainingen en de wedstrijden te gaan.
  • Toon belangstelling voor je zoon of dochter en ga dus zoveel mogelijk mee naar de club.
  • Verliezen hoort ook bij de sport.
  • Als je zoon of dochter talent heeft merken we het echt wel op.
  • Laat het coachen over aan de coach of begeleiding.
   
  Trainers/ begeleiders
  • Wees redelijk in de eisen wat betreft de tijd, de energie en het enthousiasme van de jeugdige spelers/speelsters.
  • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
  • Leer de spelers/speelsters dat de spelregels afspraken zijn waaraan iedereen zich heeft te houden.
  • Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
  • Geef de tegenstanders een goede en gastvrije ontvangst.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is maar een onderdeel van het spel.
  • Verliezen is dat trouwens ook.
  • Demotiveer rookgedrag en alcoholgebruik bij de jeugd.