• FVVK neemt afscheid van Wiepie Haarsma

    8 jan 2023
  • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de v.v. Kollum heeft de Federatie Voetbalverenigingen Kollumerland (FVVK) , dat al meer dan 30 jaar in de winter zaalvoetbaltoernooien organiseert, afscheid genomen van Wiepie Haarsma, die om gezondheidsredenen met zijn activiteiten moet stoppen. Jelle Boerema, voorzitter van de FVVK gaf een overzicht van de vele werkzaamheden die Haarsma, als secretaris voor de FVVK, heeft verricht in meer dan 20 jaar.

    Hij overhandigde een herinneringsschaal en een kleine tegemoetkoming voor de vele aanslagen die het FVVK-bestuur heeft gedaan op de inhoud van de koelkast van familie.

    De v.v. Kollum liet de waardering voor de werkzaamheden blijken door Haarsma te benoemen tot lid van verdienste van de vereniging. Tim Brandsma, voorzitter van v.v. Kollum, overhandigde hem hiervoor een oorkonde en bijbehorend speldje.

    Foto's: Sake Beerstra