• Ex-bestuursleden v.v. Kollum ontvangen KNVB-speld

    8 jan 2023
  • De KNVB was present op de nieuwjaarsreceptie van de v.v. Kollum.

    Nadat ze bij hun afscheid als bestuurslid in oktober al door de vereniging tot erelid van de v.v. Kollum waren benoemd, was nu KNVB-ambassadeur Sije Heidstra aanwezig om Bauke Schat (ex-voorzitter) en Jan Wouda (ex-bestuurslid kantinezaken) en beiden vele jaren actief voor de vereniging, een onderscheiding namens de KNVB uit te reiken. Beiden ontvingen een waarderingsspeld in zilver en een oorkonde.

    Foto's: Sake Beerstra