• Nieuw regels per 29-9-2020

  Naast de bestaande algemene hygiëneregels en de regels van ons, zijn er door het kabinet aanvullende regels aangekondigd, die met ingang van 29 september 18:00 uur gelden.

  Onderstaand de wijzigingen t.o.v. de eerdere regels:

  • Geen publiek meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen.
  • Alle sportkantines gaan dicht.

  De amateurvoetbalcompetities blijven in de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema. Het is veilig en verantwoord om te blijven voetballen, mede dankzij de protocollen die de afgelopen periode zijn opgesteld en uitgevoerd om een verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken en te houden.

  Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.


  Ouders/verzorgers (grootouders etc.) mogen niet naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken.


  Breng je als ouder jouw kind naar het sportveld, dat zet je het bij de hoofdingang af. Daar wordt het opgevangen door de leider of trainer. Je gaat zelf weer van het terrein af, dat geldt zowel bij de training als bij wedstrijden.

  Mensen met een functie en spelers
  Er zijn mensen die vanuit een functie wel op de sportaccommodatie mogen komen:
  Alle personen die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen, dus spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, bestuursleden en chauffeurs van uitteams.
  Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en hebben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie.

  Uitwedstrijden

  Chauffeurs bij de jeugdteams (t&m O19) behoren tot de teambegeleiding en kunnen de uit- wedstrijd dus bekijken.

  Beperking: het gaat om de benodigde chauffeurs: voor een team van 8 + reserves gaat het om 3-4 auto’s. Leider 1, en 2-3 andere auto’s met één ouder. Die mogen dus bij de wedstrijd blijven. Een elftal met 4 reserves is dus al gauw 5 auto’s, als de leider en de trainer rijden, zijn er nog 3 ouders nodig, die hebben dus toegang.

  Ouders die een jonge scheidsrechter naar een wedstrijd brengen mogen de wedstrijd blijven bekijken.
  Ouders of begeleiding van spelers met een beperking mogen wel bij de wedstrijden aanwezig zijn.
  Na afloop van hun wedstrijd zijn spelers gewone toeschouwers en moeten dus het sportcomplex z.s.m. verlaten.

  De kantine
  De kantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:
  - Wedstrijdsecretariaat
  - Bestuurskamer
  - Operationeel commissie overleg
  - Trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  - Verenigingsrechtzaken (Algemene Ledenvergadering etc.)
  Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen bezoekers/publiek zich in de kantine begeven.
  Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes. Dus maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand.
  We mogen wel consumpties aanbieden aan vrijwilligers rondom wedstrijden, zolang de kantine en horeca maar gesloten blijven.

  Pers

  De pers is welkom bij wedstrijden, maar moeten zich van tevoren melden.
  Zij mogen niet in contact komen met spelers en begeleiders en dienen het sportcomplex direct na de wedstrijd te verlaten.


  Regels voor 29-9-2020

  Thuiswedstrijden

  Algemeen

  •     Er geldt voor het hele complex dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
  •     Publiek is welkom, maar wordt dringend geadviseerd afstand te houden.
  •     Bij de ingang staat desinfecterende handgel.
  •     De kantine heeft één ingang met een looproute en de uitgang is via het terras.
  •     Wil je in de kantine of op het terras verblijven, dan geldt de verplichting op te zitten aan een tafel.
  •     De tribune is te gebruiken, met inachtneming van de 1,5 meter regel.
  •     Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal vindt de koffie/thee verkoop buiten plaats.
  •     Publiek bij wedstrijden van het 1e elftal kan zich registreren. Publiek bij andere wedstrijden is in aantal klein en is snel via de verenigingen te traceren. 
  •    De bestuurskamer is alleen open voor: bestuursleden vv Kollum, scheidsrechters en leiders van elftallen/teams

  Spelers

  Voor spelers geldt:

  •     Kom niet naar het sportcomplex bij klachten zoals koorts, verkoudheid, hoesten etc.
  •     In het veld hoeft er geen afstand van 1,5 meter te worden gehouden.
  •     De kleedkamers zijn beschikbaar voor kleden en douchen.
  •     Het bestuur adviseert om in kleine groepen van ca. 6 personen te kleden en te douchen.
  •     Uiteraard kan iedereen zelf besluiten om thuis te kleden en te douchen.
  •     Verder gaan we ervan uit dat iedereen zijn/haar gezonde verstand gebruikt.

  Uitwedstrijden

  Vervoer bij uitwedstrijden

  Volgens de richtlijnen en adviezen van de overheid is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één auto te zitten. In die situatie is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
  Rijd je alléén of met personen uit hetzelfde huishouden dan is een mondkapje niet nodig. Het is dus niet verplicht om een mondkapje te dragen.
  Wij geven het advies om van te voren onderling te bespreken hoe er gereisd wordt en of een mondkapje moet worden gedragen. Het lijkt ons, dat de chauffeur dit in ieder geval voor zijn/haar auto bepaalt. 

  Kantines en terrassen

  Kantines en terrassen vallen onder de regels van de horeca. Er zijn intussen verenigingen die daarom de kantine en het terras gesloten houden. In enkele gevallen betekent dat ook, dat helemaal geen publiek (ook geen chauffeurs) worden toegelaten tot het complex. Als we dat weten, proberen we dit uiteraard bekend te maken vóór vertrek. Een dringend verzoek: als een vereniging dat zo heeft geregeld, accepteer dat en ga daarover s.v.p. niet in discussie.

  Zijn kantine en terras wel open, dan betekent dat volgens de regels: reserveren, op één toegewezen plaats zitten, gezondheidscheck, contactgegevens verstrekken. Of dit overal ook zo gaat gebeuren weten we niet, maar houd er rekening mee dat het kan gebeuren. Je bent verplicht om de regels na te komen, dus ook om gegevens te verstrekken als daarom wordt gevraagd. Raadpleeg vooral ook de website van de vereniging waar je naar toe gaat, daar staan vaak wel de regels op die de vereniging hanteert. In een aantal gevallen kun jij je registreren via een QR-code.

  Contactgegevens spelers, trainers en leiders

  De spelers, de trainers en de leiders hoeven volgens informatie van de KNVB geen contactgegevens te verstrekken. Die gegevens zijn via het digitaal wedstrijdformulier nl. bekend.

  Trainingen

  In principe kunnen aan alle spelende leden trainingen worden aangeboden.
  Daarbij gelden de algemene regels:

  •    Blijf thuis als je klachten hebt (hoesten, niezen, snotterig, verkouden, ook bij lichte klachten).
  •    Houd buiten het sporten 1,5 meter afstand als je 18 jaar of ouder bent.
  •    Maak gebruik van de desinfecterende handgel bij de ingang van het sportcomplex, zowel bij het komen als bij het verlaten van het terrein.
  •    Laat je testen bij klachten.
  •    Houd je aan eventueel opgelegde quarantaine regels.

  Aanvullende regels v.v. Kollum

  • De kleedkamers kunnen gebruikt worden. Uiteraard kun je er zelf voor kiezen dat je thuis kleedt en doucht.
  • Kom zoveel mogelijk alleen of in een klein groepje naar de training.
  • Ouders kunnen bij de training aanwezig zijn, maar houden zowel tegenover de spelers als andere toeschouwers 1,5 meter afstand.
  • De route naar de trainingsvelden gaat via de hoofdingang, waar de desinfecterende handgel staat.
  • Het is niet toegestaan om via de route richting de korfbalvereniging naar het trainingsveld te gaan, je mist dan de handgel.
  • Trainers houden 1,5 meter afstand tot de spelers.
  • Na afloop van de training ga je zo snel mogelijk naar huis.
  • De kantine is alleen op donderdagavond geopend, uiteraard onder de geldende regels.

  Wij zijn geen politieagenten en gaan dus ook niet staan te controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Bij uitwassen grijpen we in, maar het is toch onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat er geen besmettingen bij komen.

  Materialen

  Alle materialen worden vóór aanvang van de training door de trainer op het veld gezet.
  Alleen de trainer haalt materialen uit de opslagruimte en zet deze later ook weer terug.
  Indien meerdere groepen op een dag trainen, dan blijven de materialen, met uitzondering van de ballen, op het trainingsveld. De trainer die de laatste training van de dag verzorgt, ruimt de materialen op en sluit de opslagruimte af.