• TECHNISCHE COMMISSIE
   
   Voorzitter  Wessel van der Ploeg  06-27526848
   Secretaris  Jesper Spijkstra
   06-29771535
       
   Senioren

   Arie van der Kloet

   Wessel van der Ploeg

   06-15608916

   06-27526848

   JO19 + JO17 (A+B)  Wijnand Wouda  06-22672349
   JO15 + JO13 (C+D)  Jesper Spijkstra  06-29771535
   JO11 + JO9 (E +F)  Dirk Bosma  06-21522726
   Dames/Meisjes  Wietse Sijpersma  06-12426232
   Voetbalschool  George Doelkamid  06-22098960
   
     
   FVVK lid  Wiepie Haarsma  0511-453352
   
   
  SPONSOR COMMISSIE

   Voorzitter / Secretaris / Penningmeester  Lammert Schotanus  06-36561245
   Commercie  Johan Postmus  0511-452437
   Commercie  Koos Scherjon  06-12200852
   Commercie  Johan Broersma  06-23401272
   Mediazaken  Age-Harm Hilboezen  06-52018339
   
   
  ACTIVITEITEN COMMISSIE
   
   Dames Bingo  Marian de Bruin  0511-453238
   Klaverjassen  Lammert Kroeske  0511-451949
   Acties  Erika Wijma  0511-701379
   
   
  KANTINE COMMISSIE
   
   Voorzitter  Jan Wouda
   0511-452799 / 06-22457921
   Secretaris  Berend Krol  0511-451165
   Kantinebeheer  Sygrid van der Ploeg  0511-701040
   Lid  Jan de Boer  0511-453135
   Lid  Willy Vellema   0511-452434
   
   
  JEUGDCOMMISSIE

   Lid  Minke Klaver  06-27386078
   Lid  Sandra Klaver  06-27202383
   Lid  Loekie Mout  06-40826591
   Lid  Durkje Poelman  06-12962629
   Lid  Marrit Wouda  06-55124633
   Lid  Sanne Bijlsma  06-40303520
   
   
   
  CLUB VAN 100
   
   Voorzitter  Melle de Boer  06-10988621
   Penningmeester
   Wieger Holwerda  06-14027640
   Secretaris  Martin de Bruin  06-50254253
   Lid  Marcus Hellinga  06-28116349
   Lid  Wietse Planting  06-25465039
   
   
  WEBSITE REDACTIE 
   
  Lid  Erik Schotanus  06-20451191  
  Lid  Dorien Banga  06-12816247  
   
   
  WEDSTRIJD SECRETARIAAT

     
   Secretaris Algemeen  Hans Wietsma  0511-453059 / 06-52026535
   Secretaris MO+JO17 t/m JO7  Gerlina Bosma  0511-453858
   Secretaris SR + MO+JO19  Hans Wietsma  0511-453059 / 06-52026535
       
   Ledenadministratie  Hans Wietsma  0511-453059 / 06-52026535
   Boekhouding  Wybe Hoekstra  0511-453068 / 06-23724712
   Kaartverkoop  Nynke Marije de Boer  06-25215598
   
   
   
  BEHEER

     
   Gebouwen  Hoite Hiemstra

   06-15867656

   Materialen / Kleding  George Doelkamid  06-22098960
   Velden

   Tinus Veenstra

   Anne de Vries

   0511-453174

   

   Consul  Auke de Vries   0511-452164
   
   
   
  GASTHEER ZATERDAGOCHTEND

     
     Jacob Wierstra  0511-452729
     Sjoerd Postma  06-51200191
   
   
   
  VERZORGERS

     
     Folkert Solle  06-28907124
     Lemmy Visser (MO17)