• TECHNISCHE COMMISSIE
   
   Voorzitter  Wessel van der Ploeg  06-27526848
   Secretaris  Dirk Bosma

   06-21522726

   0511-454055

       
   Senioren

   Wessel van der Ploeg

   06-27526848

   JO19 + JO17  Wijnand Wouda  06-22672349
   JO15 + JO13  Jesper Spijkstra  06-29771535
   JO12 t/m JO7  Dirk Bosma  06-21522726
   VR + MO  Wietse Sijpersma  06-12426232
   Voetbalschool  George Doelkamid  06-22098960
   
     
   FVVK lid  Wiepie Haarsma  0511-453352
   
  Scheidsrechtersco√∂rd.  Tjisse van Dijk  06-23959443
   Algemeen lid:
   Wilke Koster  06-57339924
   Algemeen lid:  Arie van der Kloet  06-15608916
   
   
  SPONSOR COMMISSIE

   Voorzitter / Secretaris / Penningmeester  Lammert Schotanus  06-36561245
   Commercie  Johan Postmus  0511-452437
   Commercie  Koos Scherjon  06-12200852
   Commercie  Johan Broersma  06-23401272
   Mediazaken  Age-Harm Hilboezen  06-52018339
   
   
  ACTIVITEITEN COMMISSIE
   
   Dames Bingo  Marian de Bruin  0511-453238
   Klaverjassen  Sjoerd Postma Sr.  0511-453404
   Algemeen  Tea Schotanus  0511-452539
                           Baukje Visser         0511-453601
   
  KANTINE COMMISSIE
   
   Voorzitter  Jan Wouda
   0511-452799 / 06-22457921
   Secretaris  Berend Krol  0511-451165
   Kantinebeheer  Sygrid van der Ploeg  0511-701040
   Lid  Jan de Boer  0511-453135
   Lid  Willy Vellema   0511-452434
   
   
  JEUGDCOMMISSIE

     

   

   Lid  Arne Jan de Boer  06-27563706
   Lid  Marc de Vries  06-54266376
   Lid  Marrit Wouda  06-55124633
   Lid  Sanne Bijlsma  06-40303520
   Lid  Loekie Mout  06-40826591
   
   
   
  CLUB VAN 100
   
   Voorzitter  Melle de Boer  06-10988621
   Penningmeester
   Wieger Holwerda  06-14027640
   Secretaris  Martin de Bruin  06-50254253
   Lid  Gerard van Zonneveld  
   Lid  Wietse Planting  06-25465039
   
   
  WEBSITE REDACTIE/SOCIAL MEDIA
   
   Website  Dorien Banga  06-12816247
   Website
   Erik Schotanus  06-20451191
   Facebook  Maria Dekker  06-12465283
   Twitter  Ludzer de Boer  06-50653834
   Techniek  George Doelkamid  06-22098960
   
   
   
  WEDSTRIJD SECRETARIAAT

     
   Algemeen  Hans Wietsma  0511-453059 / 06-52026535
   Jeugd  Gerlina Bosma  0511-453858 / 06-53489770
   Senioren  Hans Wietsma  0511-453059 / 06-52026535
       
   Ledenadministratie  Hans Wietsma  0511-453059 / 06-52026535
   Boekhouding  Wybe Hoekstra  0511-453068 / 06-23724712
   Kaartverkoop  Nynke Marije de Boer  06-25215598
   
   
   
  BEHEER

     
   Gebouwen  Hoite Hiemstra

   06-15867656

   Materialen / Kleding  George Doelkamid  06-22098960
   Velden

   Tinus Veenstra

   Anne de Vries

   0511-453174

   

   Consul

  Ass. consul

   Auke de Vries

   Tinus Veenstra

   0511-452164

   0511-453174

   
   
   
  GASTHEER ZATERDAGOCHTEND

     
     Jacob Wierstra  0511-452729
     Sjoerd Postma  06-51200191
   
   
   
  VERZORGERS

     
     Folkert Solle  06-28907124