• TECHNISCHE COMMISSIE
   
  Voorzitter Wessel van der Ploeg 06-27526848
  Secretaris Jan Hoekstra 06-15305870
      0511-454055
  Senioren Wessel van der Ploeg 06-27526848
  JO19 + JO17 VACATURE  
  JO15+JO13 Johannes Wiersma 06-37166093
  JO12 t/m JO7 Marcel van Malsen 06-25041854
  VR + MO Jan Hoekstra 06-15305870
  Voetbalschool George Doelkamid 06-22098960
  FVVK lid Wiepie Haarsma 0511-453352
  Scheidsrechtersco√∂rd. VACATURE  
       
       
   
   
  SPONSOR COMMISSIE

  Voorzitter/Secretaris/ VACATURE  
  Penningmeester    
  Commercie Johan Postmus 0511-452437
  Commercie Koos Scherjon 06-12200852
  Commercie Johan Broersma 06-23401272
       
   
   
  ACTIVITEITEN COMMISSIE
   
  Dames Bingo Marian de Bruin 0511-453238
  Klaverjassen Sjoerd Postma Sr. 0511-453404
  Algemeen Tea Schotanus 0511-452539
    Baukje Visser 0511-453601
   
   
  KANTINE COMMISSIE
   
  Voorzitter Jan Wouda 0511-452799
      06-22457921
  Secretaris Berend Krol 0511-451165
  Kantinebeheer Sygrid van der Ploeg 0511-701040
  Lid Jan de Boer 0511-453135
  Lid Willy Vellema 0511-452434
   
   
  JEUGDCOMMISSIE

  Lid Arne Jan de Boer 06-27563706
  Lid Marc de Vries 06-54266376
  Lid Marrit Wouda 06-55124633
  Lid Sanne Bijlsma 06-40303520
  Lid Loekie Mout 06-40826591
   
   
  CLUB VAN 100
   
  Voorzitter Melle de Boer 06-10988621
  Penningmeester Wieger Holwerda 06-14027640
  Secretaris Martin de Bruin 06-50254253
  Lid Gerard van Zonneveld  
  Lid    
   
   
  WEBSITE REDACTIE/SOCIAL MEDIA
   
  Website Dorien Banga 06-12816247
  Website Erik Schotanus 06-20451191
  Facebook Maria Dekker 06-12465283
  Twitter Ludzer de Boer 06-50653834
  Techniek George Doelkamid 06-22098960
   
   
  WEDSTRIJD SECRETARIAAT

  Algemeen Hans Wietsma 0511-453059
      06-52026535
  Jeugd O7 t/m O13 Marianne Slingerland 06-14284818
  Jeugd O15 t/m O19 Minke Schouten 06-13638298
  Senioren Thirza Hellinga 06-36499985
    Suzanne Klein 06-21192662
  Overige functies    
  Ledenadministratie Hans Wietsma 0511-453059
      06-52026535
  Boekhouding Wybe Hoekstra 0511-453068
      06-23724712
  Kaartverkoop Nynke Marije de Boer 06-25215598
   
   
  BEHEER
   
  Gebouwen Cor Hellinga 06-47215579
  Materialen/Kleding George Doelkamid 06-22098960
  Velden Tinus Veenstra 0511-453174
    Anne de Vries  
  Consul Auke de Vries 0511-452164
  Assistent Consul Tinus Veenstra 0511-453174
   
   
  GASTHEER ZATERDAGOCHTEND

    Jacob Wierstra 0511-452729
    Sjoerd Postma 06-51200191
   
   
  VERZORGERS
   
    Folkert Solle 06-28907124