• Bestuur Club van 100
   
  Functie Naam Telefoonnummer
  Voorzitter Melle de Boer 0511-451591
  Secretaris Martin de Bruin 06-50254253
  Penningmeester Wieger Holwerda  
  Lid Wietse Planting 06-25465039
  Lid Wijco Smids 06-46244073